Bedre konvertering? Prøv søgemaskineoptimering

Når du som butiksejer eller anden type erhvervsdrivende vælger at lægge din forretning eller dele heraf online for at drage fordel af de mange muligheder, der ligger i e-handel, er det vigtigt, at du gør dig nogle tanker om internettet som salgskanal. Det er nemlig ikke kun dig, som kan se det store potentiale i at åbne en webshop eller oprette en website, fra hvilken du kan sælge eller formidle produkter, services og ydelser.

Derfor er det vigtigt, at din website eller webshop er optimeret, så den optræder blandt de første sider på Google ved søgning på de ord, hvorpå du ønsker at blive fundet. Ellers er der stor sandsynlighed for, at de købeparate potentielle kunder vælger en højere placeret konkurrent, når de er i markedet efter de produkter eller ydelser, din webshop tilbyder.

Opnå øget salg og konvertering med søgemaskineoptimering

Hvis du oplever, at din website eller webshop ikke dukker op i Google-søgninger, skyldes det, at din side ikke har optimal SEO. SEO står for Search Engine Optimization – på dansk kalder vi det søgemaskineoptimering – og dækker over en række tiltag, som kan hjælpe din website til tops hos Google.

Hvis du ønsker at læse mere om søgemaskineoptimering og få gode SEO tips, kan du med fordel besøge klikko.dk.