november 2019

Få den bedste behandling mod afhængighed på et misbrugscenter

Få den bedste behandling mod afhængighed på et misbrugscenter

I USA er der den seneste tid opstået et øget fokus på den type af smertestillende medicin, som under eet kaldes for opioider. En opioid er et medikament, hvis grundsten er et syntetisk stof, fremstillet med henblik på at emulere opiaternes (for eksempel morfin) virkning. Dette betyder, at en opioid foruden sin smerte lindrende og Continue reading Få den bedste behandling mod afhængighed på et misbrugscenter